انتقال دهنده ها

در صنعت بازیافت نیز همچون بسیاری از صنایع دیگر به دلایل ایمنی یا محدودیت های مختلف، نیاز به انتقال اتوماتیک مواد بدون استفاده از نیروی انسانی یا کارگران در شرایط مختلفی وجود دارد. به منظور براورده کردن این نیاز از انتقال دهنده های مکانیکی استفاده می شود که کیفیت ساخت آنها اهمیت بسیار زیادی در افزایش بهره وری صنایع بازیافت دارد.

مجموعه ماشین سازی کارن امکان ساخت دو گروه اصلی از انتقال دهنده ها را با بهترین کیفیت در محل سایت بسته به نیاز کارفرما دارد:

انتقال دهنده های نواری

انتقال دهنده های نواری همان نوار نقاله ها هستند. این انتقال دهنده های مکانیکی برای انتقال موارد درشت مورد استفاده قرار می گیرند و مواد مختلف پس از قرار گرفتن روی نوار نقاله با حرکت افقی از نقطه ای به نقطه دیگر جابجا می شوند.

انتقال دهنده های مارپیچی

انتقال دهنده های مارپیچی که به اصطلاح با نام ماردون، کانوایرهای مارپیچ انتقال یا اسکروکانوایر نیز شناخته می شوند، از یک نوار پیوسته فلزی که به صورت مارپیچ حول لوله مرکزی پیچیده شده ساخته می شوند و کار انتقال مواد خرد شده و کوچک همچون پودرها یا ریزدانه ها را برعهده دارند.

ظرفیت و ابعاد ساخت انواع انتقال دهنده ها می تواند از kg/l۱۰۰ تاkg/l ۳۰۰۰ متغیر باشد و حتی براساس سفارش کارفرما، در سایزهای بسیار بزرگتری نیز ساخته شود.

انواع انتقال دهنده ها