جداساز ها

تفکیک و جداسازی یکی از مهم ترین و کلیدی ترین موضوعاتی است که در صنعت بازیافت مورد توجه قرار می گیرد. از همین رو جداسازها نقش مهمی را در صنعت بازیافت ایفا می کنند. از جداسازها به روش های مختلفی برای تفکیک و جداسازی مواد مختلف در صنعت بازیافت استفاده می‌شود

متداول ترین روش های جداسازی مرسوم که توسط جداساز ها انجام می شود، عبارتند از:

تفکیک به روش شناورسازی

جداسازی و تفکیک به روش شناورسازی، متداول ترین روش برای جداسازی مواد از پساب ها، آبهای صنعتی، فاضلاب های خانگی یا آبهای حاصل از کارهای کشاورزی است. در این روش، مواد با توجه به چگالی خود روی آب شناور شده و یا کف ظرف جداساز رسوب می کنند و با توجه به این ویژگی می‌توان از جداساز برای تفکیک این مواد از آب، فاضلاب و پسآب استفاده کرد.

جداسازی به روش مکانیکال

در این روش از جداسازهای مکانیکال استفاده می شود، این جداسازها که از متداول ترین آنها می‌توان به لیبل کن ها، پرس باز کن ها یا کیسه پاره کن ها اشاره کرد، وظیفه جدا کردن قطعه ای را از ماده اولیه یا باز کردن مواد اولیه جهت آماده شدن برای جداسازی دستی را بر عهده دارند.

جداسازی با دمیدن باد

در روش جداسازی با دمیدن باد معمولاً از Airclassifier ها به عنوان جداساز استفاده می شود. این دستگاه ها با دمیدن باد و ایجاد تونل های بادی، ذرات سبک تر را از ذرات سنگین تفکیک می کنند و به این ترتیب، نقش مهمی را در صنعت بازیافت ایفا می نمایند.

انواع جداساز ها