سرند ها

تفکیک زباله، ضایعات یا قراضه ها یکی از مهمترین عواملی است که نقش کلیدی در صنعت بازیافت ایفا می کند. سرندها، جداساز ها و الک های صنعتی هستند که ذرات ریز و درشت یا اصطلاحاً 2D و 3D و ذرات ریز را جدا سازی کرده و تفکیک می کنند.

برای تفکیک و جداسازی مواد مختلف موجود در ضایعات انواع مختلفی از سرند های مورد استفاده قرار می گیرد که عبارتند از:

سرند بالستیک، سرند دوار، سرند ستاره ای (استار اسکرین)، سرند دیسکی، سرند انگشتی

همچنین از سرندهای مختلفی در صنایع تفکیک زباله های شهری، برای جداسازی مواد ارگانیک از مواد قابل تفکیک یا مواد خشک قابل بازیافت استفاده می شود که از پر کاربرد ترین آنها در خطوط تفکیک MRF می توان به سرند بالستیک اشاره کرد.

انواع سرند ها