سنگین ساز ها

در بازیافت فیلم های پلیمری یا اصطلاحاً نایلون و نایلکس، قبل از مرحله گرانول سازی نیاز است مواد بازیافتی، سنگین سازی شود که به اصطلاح در بازار به آن، کندر گفته می شود. به منظور کندر سازی مواد بازیافتی از دستگاه هایی به نام سنگین ساز استفاده می شود که وظیفه اصلی آنها، میکس ، خشک کردن و گازگیری هر نوع فیلم پلیمری تولید شده از موادی نظیر نایلون، نایلکس، سلفون، نخ، طناب، گونی، الیاف، نوار تیپ و…است.

روش کار دستگاه کندر به این صورت است که ابتدا فیلم های پلیمری داخل سنگین ساز ریخته شده تا خرد شوند و به صورت خمیری شکل دربیایند. در مرحله بعد با اضافه شدن آب، مواد به حالت دانه شکری و سنگین شده در می آیند و نهایتا با باز شدن شیر پنوماتیک از دریچه تخلیه دستگاه سنگین ساز خارج می شوند. در طول این فرایند، ساختار شیمیایی یا مولکولی و همچنین رنگ فیلم های پلیمری تغییری پدا نمی کند فقط این مواد از لحاظ فیزیکی سنگین سازی می شوند تا برای ورود به اکسترودر آماده شوند.

علت اصلی نیاز به سنگین سازی یا کندر سازی در صنعت بازیافت، سنگین کردن مواد جهت تولید خوراک بیشتر برای دستگاه گرانول ساز می باشد. چرا که این مواد بعد از خط شست و شو، به صورت پوشال های بسیار سبک بوده و حجیم هستند با وارد کردن این ضایعات به کندر، حجم نایلون، نایلکس و سلفون ها کاهش یافته و بهره وری و میزان تولید گرانول ساز افزایش پیدا می کند.

انواع سنگین ساز ها