پرس فلزات

این پرس ها بیشتر جهت بسته بندی، مچاله کردن، فشردن، سهولت در انبار کردن، سهولت در حمل و نقل ضایعات فولادهای ساختمانی، فولادی های ضد زنگ، ضایعات آلومینیم، ضایعات فلزات غیر آهنی مورد استفاده قرار می گیرد.

پرس های ماشین کارن با توجه به نیاز صنعت فولاد نسبت به راندمان بیشتر ذوب و بالا بردن فضای اشغال شده از کوره و همچنین در صنایع بازیافت بعد از جمع آوری فلزات برای جا به جایی ها به مسافت زیاد نیاز به پرس و بلوک های مختلف نیاز می باشد.

برای یک دهنه 90 سانتیمتری کوره، یک بسته مربعی را در نظر بگیریم فضای اشغال شده از کوره ذوب 63% می باشد، این در حالیست که اگر برای این فضا یک بسته 8 وجهی را در نظر بگیریم تقریبا 87% فضای کوره را اشغال خواهد کرد. در واقع تغییر هندسه در این دستگاه ها باعث افزایش 24% فضای اشغالی کوره ذوب شده است که این خود یکی از وجوه تمایز بین این دستگاه با نمونه های قبلی می باشد.

از ویژگی های مچاله کن های ماشین سازی کارن مواردی به شرح ذیل را می توان نام برد:

  • عدم نیاز به فونداسیون
  • سیلندر های هیدرولیک پر قدرت از 150 تن الی 500 تن
  • تعیین اندازه و شکل بسته خروجی بر اساس درخواست مشتری
  • دارای سیلندر هیدرولیک درب و سیلندر هیدرولیک اصلی و بغل پر قدرت

جدول فنی

جدول فنی پرس فلزات ماشین سازی کارن

ویدیو

گالری تصاویر

پرس فلزات ماشین سازی کارن
پرس فلزات ماشین سازی کارن
پرس فلزات ماشین سازی کارن
پرس فلزات ماشین سازی کارن
پرس فلزات ماشین سازی کارن
پرس فلزات ماشین سازی کارن
پرس فلزات ماشین سازی کارن
پرس فلزات ماشین سازی کارن