پرس پلاستیک

همانطور که می دانید ضایعات تفکیک شده بطری های پت، در صنایع بازیافت بسیار حجیم و جابجایی آن بسیار هزینه بر است. از این رو مرسوم هست که در این صنایع برای جا به جا کردن ضایعات بطری های پت از دستگاه پرس استفاده می کنند تا بلوک های وزین در حجم های کمتر را داشته باشیم.

همچنین در پرس پت سرعت عمل و کارگری بسیار زیادی نیاز هست چرا که به صورت سنتی کاغذهای جیم را کارگران درون دستگاه پرس می ریزند و با چندین بار پرس کردن حجم را کاسته و مواد را اضافه می کنند تا به بلوک پرس مد نظر برسند.

ماشین سازی کارن با بهره گیری از دانشی روز دنیا و به کارگیری مهندسین مجرب، پرس بطری های پت اتوماتیک را طراحی و ساخته است. در این پرس با سیستم اتوماتیک تخلیه و تغذیه، بیشترین فشردگی و کمترین نیروی انسانی و اصطلاک را خواهیم داشت.

جدول فنی

جدول فنی پرس پت ماشین سازی کارن

ویدیو

گالری تصاویر

پرس پلاستیک ماشین سازی کارن
پرس پلاستیک ماشین سازی کارن
پرس پلاستیک ماشین سازی کارن
پرس پلاستیک ماشین سازی کارن
پرس پلاستیک ماشین سازی کارن
پرس پلاستیک ماشین سازی کارن
پرس پلاستیک ماشین سازی کارن
پرس پلاستیک ماشین سازی کارن