پرس کارتن

همانطور که می دانید ضایعات تفکیک شده کاغذ و کارتن در صنایع بازیافت بسیار حجیم و جابجایی آن بسیار هزینه بر است. ازاین رو مرسوم هست که در این صنایع برای جا به جا کردن ضایعات کاغذ و کارتن از دستگاه پرس استفاده می کنند تا بلوک های وزین در حجم های کمتر را داشته باشیم.

همچنین در پرس کاغذ و کارتن سرعت عمل و کارگری بسیار زیادی نیاز هست چرا که به صورت سنتی کاغذ های جیم را کارگران درون دستگاه پرس می ریزند و با چندین بار پرس کردن حجم را کاسته و مواد را اضافه می کنند تا به بلوک پرس کارتن مد نظر برسند.

ماشین سازی کارن با بهره گیری از دانشی روز دنیا و به کارگیری مهندسین مجرب، پرس کاغذ و کارتن اتوماتیک را طراحی و ساخته است. در این پرس با سیستم اتوماتیک تخلیه و تغذیه و همچنین آسیاب طراحی شده قبل از پرس بیشترین فشردگی و کمترین نیروی انسانی و اصطلاک را خواهیم داشت.

جدول فنی

جدول فنی پرس کارتن ماشین سازی کارن

ویدیو

گالری تصاویر

پرس کارتن ماشین سازی کارن
پرس کارتن ماشین سازی کارن
پرس کارتن ماشین سازی کارن
پرس کارتن ماشین سازی کارن
پرس کارتن ماشین سازی کارن
پرس کارتن ماشین سازی کارن
پرس کارتن ماشین سازی کارن
پرس کارتن ماشین سازی کارن