اکسترودر مرحله دوم

در بسیاری از صنایع مختلف و همچنین به طور عمده در صنعت بازیافت پلیمرها که از اکسترودر های تک مارپیج (گرانول ها) در فرایند پخت و احیای مواد، برای گازگیری و پخت و مخلوط سازی کامل مواد از اسکترودر مرحله دوم استفاده می شود.

از این روی ماشین سازی کارن با بهره گیری از دانش روز دنیا و مهندسین با مهارت بالا اکسترودرهای مختلفی را طراحی نموده تا مرحله دوم پخت و مخلوط سازی مواد با کیفیت بسیار مناسب تولید گردد.

جدول فنی

جدول فنی اکسترودر مرحله دوم ماشین سازی کارن

گالری تصاویر

اکسترودر مرحله دوم ماشین سازی کارن
اکسترودر مرحله دوم ماشین سازی کارن
اکسترودر مرحله دوم ماشین سازی کارن
اکسترودر مرحله دوم ماشین سازی کارن
اکسترودر مرحله دوم ماشین سازی کارن
اکسترودر مرحله دوم ماشین سازی کارن
اکسترودر مرحله دوم ماشین سازی کارن
اکسترودر مرحله دوم ماشین سازی کارن