29 دی 1401
تفکیک زباله شهری ماشین سازی کارن

اصول اولیه تفکیک زباله شهری

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، زباله¬های جامد به درستی جمع آوری و دفع نمی¬شوند. این موضوع می-تواند منجر به خطرات بهداشت عمومی همانند آلودگی آب و آلودگی هوا بشود.