10 بهمن 1401
تفکیک زباله شهری ماشین سازی کارن

مهم ترین دستگاه ها در خط MRF

MRFها افزودنی‌های بسیار خوبی به فرآیند بازیافت هستند و در واقع برای اطمینان از اینکه تمام مواد قابل بازیافت به درستی پردازش می‌شوند مفید هستند. تأسیسات بازیابی مواد (MRF) تأسیساتی هستند که هم از ماشین‌ها و هم از افراد برای حذف و ...
29 دی 1401
تفکیک زباله شهری ماشین سازی کارن

اصول اولیه تفکیک زباله شهری

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، زباله¬های جامد به درستی جمع آوری و دفع نمی¬شوند. این موضوع می-تواند منجر به خطرات بهداشت عمومی همانند آلودگی آب و آلودگی هوا بشود.