10 بهمن 1401
تفکیک زباله شهری ماشین سازی کارن

مهم ترین دستگاه ها در خط MRF

MRFها افزودنی‌های بسیار خوبی به فرآیند بازیافت هستند و در واقع برای اطمینان از اینکه تمام مواد قابل بازیافت به درستی پردازش می‌شوند مفید هستند. تأسیسات بازیابی مواد (MRF) تأسیساتی هستند که هم از ماشین‌ها و هم از افراد برای حذف و ...
1 بهمن 1401
ساخت خط تفکیک زباله شهری mrf ماشین سازی کارن

اهمیت سرند بالستیک در تفکیک زباله شهری به روش mrf

تأسیسات بازیابی مواد (MRF=Materials Recovery Facility ) که به عنوان تأسیسات احیای مواد یا تأسیسات بازیافت مواد نیز شناخته می‌­شود، توسط کارخانه مدیریت زباله جامد انجام می‌­شود که ...