18 آبان 1401
فریکشن ماشین سازی کارن

دستگاه فریکشن

اسپری واشرها( دستگاه فریکشن) از جمله دستگاه های ضروری در خط شستشو مواد پلاستیکی است که بر روی یک قاب پشتیبانی شیبدار نصب می‌شوند و به وسیله آن مواد از انتهای پایینی وارد دستگاه فریکشن می‌شود.