10 بهمن 1401
تفکیک زباله شهری ماشین سازی کارن

مهم ترین دستگاه ها در خط MRF

MRFها افزودنی‌های بسیار خوبی به فرآیند بازیافت هستند و در واقع برای اطمینان از اینکه تمام مواد قابل بازیافت به درستی پردازش می‌شوند مفید هستند. تأسیسات بازیابی مواد (MRF) تأسیساتی هستند که هم از ماشین‌ها و هم از افراد برای حذف و ...
5 بهمن 1401
ساخت خط تفکیک زباله شهری ماشین سازی کارن

تفکیک، مهم ترین اصل بازیافت

منابعی که طبیعت در اختیار ما قرار می­‌دهد متناهی است و با این حال هر ساله، بشر مواد خام بیشتری از آن­چه زمین می­‌تواند در همان بازه زمانی "تولید" کند، مصرف می‌کند. به همین دلیل هم به منظور کاهش پایدار مصرف مواد خام و انتشار گازهای CO2 مخرب آب و هوا، جداسازی زباله یک ...
1 بهمن 1401
ساخت خط تفکیک زباله شهری mrf ماشین سازی کارن

اهمیت سرند بالستیک در تفکیک زباله شهری به روش mrf

تأسیسات بازیابی مواد (MRF=Materials Recovery Facility ) که به عنوان تأسیسات احیای مواد یا تأسیسات بازیافت مواد نیز شناخته می‌­شود، توسط کارخانه مدیریت زباله جامد انجام می‌­شود که ...