24 بهمن 1401
سنگین سازی بازیافت نایلون ماشین سازی کارن

سنگین سازی یا کندر در بازیافت نایلون

اکثر مواد بازیافت مکانیکی در دماهای بالا ذوب می شوند. این فرآیند آلاینده ها را از بین می برد و مواد را به شکل قابل استفاده مجدد تبدیل می کند. با این حال، نایلون در دمای بسیار پایین‌تری ذوب می‌شود و آلاینده‌هایی را پشت سر می‌گذارد.