9 اردیبهشت 1402
کندر آلفا ماشین سازی کارن

کندر کردن گونی و چالش های آن

دستگاه کندر بازیافت پلاست یک از مهم ترین و پراستفاده ترین دستگاه ها در صنعت بازیافت پلاستیک است و کاربردهای متعددی برای بازیافت مواد پلاستیکی و ساخت کندرهای پلاستیکی دارد. کاربردهای د ستگاه کندر بازیافت پلاستیک شامل مواردی از جمله ...
26 فروردین 1402
کندر آلفا ماشین سازی کارن

انواع تیغه کندر و عملکرد آن در سنگین سازی مواد

در صنعت بازیافت از ماشین های آسیاب برای کاهش اندازه مواد زائد و آماده سازی آن ها برای پردازش بیشتر استفاده می شود. انواع مختلفی از ماشین های سنگین سازی در این صنعت استفاده می شود که هر کدام برای رسیدگی به انواع خاصی از مواد زائد و دستیابی به ...